Why this Logo?

The Makarios logo was designed by Dean Jensen. Dean is an amazing designer with an awsome testimony. He wrote this explanation on his thoughts for the logo: (My addition in Italics)

Motivation for the elements, should be very obvious but I include my thoughts on them anyway.

1. The beehive or cell structure is a terrific way of illustrating how we as the body of Christ are separate elements or cells but operate as a whole. Also containing a nutrient essence, critical to the growth of those who we are called to ‘feed’ or nourish. We see many communities and ventures working together, as separate entities but as a unit.

2. Orange as always signifies light, growth and warm. Energy. All That God is. Prophetically, the orange color also represents the Tribe of Asher, whose name means blessing and happiness. It also contains a promise that God will place you in a very fruitful place or position.

3. Stylistically, I have drawn from the Sistine Chapel, specifically a stylised version of the hands. God reaching out to man and vice versa. It symbolises to me, God reaching beyond His realm to us and us beyond ours to Him. God becoming flesh and in turn igniting us in spirit. God touching us and that which is in Heaven becoming part of our earthly lives.

The hands metaphor I also enjoy because of the physical work of being God’s hands on earth and in reaching others, we connect our Father with them.

Words being nothing compared to deeds.

A community (or hive) is nothing without reaching out to the horizontal as well as the vertical.

(*Ps. At the bottom of the page is an article which we had received from a dear friend – send to us shortly after Dean had designed the logo! The  “touch” from heaven is referred to in this prophecy as the “tipping point” in history. God, ready to bring another “tipping point” in our history!  The timing of God, bringing the Sistine Chapel into our logo and the e-mail received shortly afterwards, blew us away! Wow! It was a much needed confirmation that we were in tune with God’s blueprint plan. God is great!!

4. The fire at left. The furnace of the Spirit which runs our internal combustion, but also fuels all our actions. (In retrospect later the logo also resembled a rescue mission to me, as a powerful hand reaches out to a smaller hand to save it from a fire, perhaps suited to a different conversation) Fire is also representative of the Holy Spirit in our lives. Without the help of the Holy Spirit we can accomplish nothing!

5. Lastly, typefaces. I have used an informal face, but not a silly or disrespectful face. It should be legible in logo use, but also, when used in headings, on the web or signage for example, we need immediate recognition and association. The type must therefore be distinctive but not old fashioned or too stiff. Young but authoritive.

*Please read the following content of the above mentioned e-mail – which confirmed God’s timing with our Logo and it’s meaning. This e-mail was send to us by a dear friend and “father” of ours, Peet Simonis:

S A weer by n “TIPPING POINT”?

Onthullings oor God se boodskappe aan presidente PW Botha en F W de Klerk

 Peet Simonis skryf:

Baie mense en organisasies is deur God gebruik om verandering in Suid-Afrika te bring. Louis Wilsenach is een van daardie mense. Hy het n dramatiese en profetiese rol gehad in die totstandkoming van die “nuwe” Suid-Afrika. Ek ken Louis meer as sestien jaar lank en het voor die 1994 verkiesing al gehoor wat hy vir die destydse presidente “geprofeteer” het. Ek  en wou onlangs van hom weet: “Is God tevrede met wat nou in die land gebeur? Wat is God se plan NOU met ons?”

Hier is sy antwoord:

  “Die Nuwe Suid-Afrika wat ons van vandag beleef, is nie wat God vir die land begeer het nie, maar dit moes eers hierdie donker, wettelose korrupte plek word, sodat die saad van geloof kan opskiet om die verandering te bring wat  hierdie land vorentoe ‘n “Lig onder Nasies” kan maak.

          “Dis nou die tyd dat die kinders van die Here hulle plekke moet inneem as dienaars om ‘n radikale ommeswaai te bewerkstellig en te leef in die realiteit van die Koninkryk van God!”

Louis Wilsenach (foto), die man wat hierdie groot goed sê, het die reg verdien om te praat. Dit was hy wat reeds in Januarie 1982 vir Pres. P. W. Botha en sy leiers gewaarsku het dat die destydse beleid van die Regering gedoem is. God wil “geregtigheid vir almal” in hierdie land hê en as mnr Botha nie wil uitvoering gee daaraan en dit laat gebeur nie, sal hy vervang word.

   Dit was die boodskap tydens n voorlegging oor (en teen) die destydse voorgenome Driekamer Parlement, en mnr Mnr Botha se voorspelbare reaksie was een van woede. Hy het nie gehoor gegee nie en Louis se “profesie” is later bewaarheid. Mnr Botha is na n skielike beroerte ”vervang” deur mnr F W de Klerk.

   Louis Wilsenach het jare lank n groot advertensie maatskappy in Johannesburg bedryf en baie reklamewerk vir die ou Nasionale Party gedoen. Sy radikale boodskap aan mnr Botha en sy destydse kabinet, het hom sy reklame kontrak met die Regering gekos en hy was vir lank nie weer genader om werk vir die Nasionale Regering te doen nie … tot mnr De Klerk president geword het. Toe is hy weer genader “om ‘n platform te help skep” om steun te werf vir die NP – veral by Engelssprekendes – in die algemene verkiesing wat op hande was.

 Louis het gevra dat mnr De Klerk hom privaat kom spreek in sy kantoor in Johannesburg. Vandag kan hy skaars glo dat hy die moed gehad het om dit te doen.

   “Na ‘n besoek van die veiligheidsmanne om te kyk of alles in orde sal wees, het die President gekom. Hy het my vertel dat sy verkiesing as leier van die party en as President heeltemaal onverwags was. Daar moes egter ‘n algemene verkiesing kom en die groot vraag was – wat moet die boodskap aan die kiesers wees?”

   “Ek het met hom gedeel wat die Here al ses jaar tevore  in my hart geplant het – ‘n konsep bestaande uit net drie woorde: ‘n NUWE SUID-AFRIKA! Dit sou behels dat al die mense van alle kleure direkte inspraak in die toekoms sou hê – geregtigheid vir almal. Dat alles wat verkeerd was in die “ou” Suid Afrika reg gemaak moet word. 

Mnr De Klerk se eerste reaksie was: “Louis, dis presies die teenoorgestelde  van wat al my ander raadgewers sê – hulle advies is dat ek moet sterk staan – selfs sterker as my voorganger!”

   My antwoord aan FW was: “Jy weet as God ‘n opdrag gee, is daar altyd seeninge wat volg as mens gehoorsaam is, en ‘n waarskuwing indien nie. Dis wat God jou beloof:

   “As jy dié weg inslaan, sal Hy dit seen. Jy sal bekend staan as een van die groot leiers van ons tyd wat uitnodigings sal ontvang van koninklikes en jy sal tuisgaan in paleise!”

    “Jy sal n uitnodiging van die Withuis ontvang en terwyl jy daar is, sal die vlootorkes Die Stem speel in die Withuis se roostuin!”

   F W het na my gekyk, ‘n sigaret aangesteek en gegroet met die woorde: ‘Gee my n paar dae om daaroor na te dink. Ek sal jou bel’.

   Toe hy uitstap het ek gewonder: ‘Here, het ek U stem reg gehoor’?Want wat God vir FW belowe het, was totaal uit die kwessie uit op daardie stadium van ons geskiedenis!

   Twee dae later het FW my gebel: ‘Ek glo dis die regte koers, maar ek wil hê jy moet ‘n aanbieding aan die Kabinet kom doen oor jou Nuwe Suid-Afrika-idee.’

   Die plek waar die kabinetsvergadering sou wees, was die Ou Raadzaal van die destydse Transvaalse Republiek op Kerkplein, Pretoria. PW was nog briesend en wou nie toestemming gee vir die kabinet om op die gewone plek te vergader nie.

   FW het my genooi om daar bo by hom, op die presidesiele bank te kom sit, en het begin deur te sê: ‘Hierdie is n historiese geleentheid – nie alleen is dit my eerste vergadering as president met my kabinet nie, maar dit vind plaas in hierdie historiese plek…’ en toe het hy gevra dat ek die konsep van die Nuwe Suid-Afrika met die oog op die verkiesing moet aanbied.

   Ek het begin met n ontleding van die destydse politieke toestand, maar het nie vêr gevorder nie toe van die ouer lede van die kabinet luidkeels beswaar begin maak het. Generaal Magnus Malan het eerste opgespring en daarop aangedring dat FW my die swye oplê oor ek besig was om volgens hom absolute onsin kwyt te raak. Daar was n koor van instemming van die ouer garde.

   FW wou weet of ek hulle wil antwoord, maar ek het dit aan hom oorgelaat wat hy braaf en met oortuiging gedoen het en ek kon aangaan met die aanbieding.

   Skielik het Pik Botha  opgespring met n on-politieke kreet: ‘Halleluja!’ en dadelik opgevolg met: ‘… ek wag al jare op die oomblik!’

   Hy het opgewonde en entoesiasties geklink.

   Van die jong leeus het hom gesteun. Die atmosfeer in die raadsaal het verander en daar was n nuwe gees. My voorstelle vir ‘n “Nuwe Suid-Afrika” is aanvaar. Die res is geskiedenis.En die Vlootorkes het inderdaad  Die Stem gespeel toe FW by die Withuis was!  Maar die Nuwe Suid-Afrika waarvan almal praat en waarin ons ons vandag bevind, is nie wat God wou hê nie – nog nie!

   En ek hoor niks van God met betrekking tot ‘n politieke oplossing nie. Tog glo ek die volgende hoofstuk in ons geskiedenis, sal wonderliker wees as enigiets wat vantevore gehoor is.

God wil ons n lig maak vir die nasies!

   “Ja, ek glo die tyd het aangebreek dat God SY Koninkryk hier en elders wil vestig. Die sleutel tot ‘n hoopvolle toekoms is geloof. Die afstammelinge van die Hugenote wat 287 jaar lank n prys betaal het daarvoor, weet iets van wat dit beteken.

   “In die reklamewêreld waar ek met die Here se hulp en seen soveel sukses behaal het, het ek die waarheid ervaar van wat die bekende Amerikaanse skrywer Malcolm Gladwell in sy boek The Tipping Point verwoord – dit is daardie oomblik in tyd  wanneer ‘n idee, ‘n konsep, skielik reg lyk, momentum kry en n onstuitbare mag word.

   “Angus Buchan sal waarskynlik ook nie kan verduidelik presies wanneer daardie tipping point, daardie paradigmaskuif in sy lewe en bediening gekom het nie, maar skielik het oor die sestig duisend manne drie jaar gelede op sy plaas toegesak om God te soek.

   “Ek dink nie dat die drie woorde wat God my gegee het: “Nuwe Suid-Afrika” ‘n einde gebring het aan Apartheid nie, maar dit was ‘n “Tipping Point.” Dit het die skaal help swaai.

   “Vandag in Suid-Afrika is ons weer op so ‘n plek – die oomblik dat God se vinger op die punt is om ons so aan te raak soos in Michael Angelo se beroemde skildery in die Sistynse Kapel. 

   Hierdie is nie iets wat alle politici en alle ander sal verstaan nie, maar dit sal tragies wees as die waarheid hiervan nie gaan deurdring tot gelowige volgelinge van die Here nie. Baie van hulle soek op ander plekke – in gesondheid, welvaart, profesie, woorde van kennis, lofprysing, aanbidding. Ons kerke het ook allerhande strategieë om soekendes aan te trek en gelde in te samel vir bou programme en dit en dat.

   Daar word geskryf oor ons lewensdoel, roeping en gawes, maar ons mis God se primêre doel wat Jesus verwoord met die woorde: ‘Soek eers die Koninkryk van God en sy geregtigheid …en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word’ en:

 ‘Ek moet die Koninkryk van God verkondig – dis waarvoor Ek gekom het…’ God waarsku as ons dit nie verstaan nie, sal die bose dit weggryp. So dit is van die grootste belang dat ons verstaan wat Sy wil en plan is.

  Ek glo dis die sleutel tot Suid-Afrika se redding dat ons die boodskap van die Koninkryk moet verstaan en in hierdie tyd daarin sal leef.

   “Ons moet nou God se raad vra, want die Nuwe Suid-Afrika is besig om ineen te stort. Ons kan nie ontsnap van die wetteloosheid, korrupsie, die moordenaars, verkragters en diewe nie. Baie vlug weg uit die land , maar ook hulle kan nie ontsnap van die roeping en plan wat God met ons en hulle het nie.

   Ons het n wonderwerk nodig, maar in Christus is ons die wonderwerk!

Ons moet nou net die rivier van onkunde en ongeloof oorsteek na die Koninkryk wat Jesus meer as 2000 jaar gelede hier op aarde kom vestig het.

   “Dis twee koninkryke wat sy aan sy bestaan – die Koninkryk van Suid-Afrika en die Koninkryk van God. Laasgenoemde is tans ‘n drywende ark in n see van rampe.

   “Die Koninkryk van God begin kleiner as die politieke koninkryk, maar dit sal groter en groter word.

   “Die sleutel om hierdie Koninkryk te ontsluit en daarin te leef, is dat ons soos Jesus DIENAARS moet word.

   Ons wat glo dat ons die kennis en ervaring het om die land, die munisipaliteite, die polisie soveel beter te bestuur as sommige van die wat misluk, moet dienaars word van hulle wat veronderstel is om dié take en ander verpligtinge uit te voer.

   “In God se Koninkryk is dienaars heersers. Ons moet die “dienaars en die doeners” wees. Dan sal ons die wonder sien van hoe God die land sal regeer en seen.

   “Kinders van die Here moet hulle lig, wysheid en kundigheid na elke hoekie en gaatjie  van hierdie land neem. In plaas van te pak vir Perth, moet ons ingenieurs hulle self verneder, hier bly en diensbaar wees – ander kundiges ook.

   “Ons word geroep om te groei waar God ons geplant het – om die sout van die aarde te wees. Laat ons dit uitleef as dienaars – waar ons ookal is. Dan sal hierdie land deel wees van God se Koninkryk –  ‘n Lig vir die nasies!”

 

———

Peet sê:

Wonderlike getuienis en plan Louis! Baie dankie.

Mag ek byvoeg dit is ook belangrik dat ons dinge in die regte gees sal doen.

God moet deelnemers se harte en lewens verander. Dis ons as gelowiges se aangename taak om  oral te verduidelik hoe dit in die praktyk kan gebeur.

Dan kan “dienaars” se goeie werke van en deur Hom wees en LEWE wek en nie verder dood saai nie.

Baie hulpverlening moet stil-stil geskied. Ons moenie altyd media toe hardloop en vertel hoe “wonderlik en slim ons is” (is ons?) en hoe sleg en onbekwaam die mense wat ons wil help nie (is hulle?). Dan maak ons net nog meer vyande en kom daar nie konstruktiewe samewerking nie.

  • Maar daar is reeds baie wat in die regte gees doen wat Louis sien as die oplossing. Dis druppels van seen. Kom ons bid dat dit n stortreen word.
  • Volgende keer vertel ek DV hoe God ‘n groep boere en hulle werkers in die Oos-Vrystaat gebruik het om in die regte gees n wonderlike stuk werk te doen. Dit sal jou ook baie bemoedig Louis!

Louis kan gebel word by / can be contacted at: 0825689789 

Peet kan gebel word by / can be contacted at: 0845827113

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply